23 اردیبهشت 1402

علت ترک خوردن انار روی درخت

علت ترک خوردن انار چیست؟ انار یک میوه بسیار پرطرفدار […]
8 اسفند 1401

کود فروت ست

کود فروت ست چیست؟ فروت ست یکی از کودهای کشاورزی […]
1 اسفند 1401

چالکود چیست؟

چالکود کردن یک اصطلاح کشاورزی است که در فصل پاییز […]
24 اسفند 1398

نقش کود NPK در رشد گیاهان

نقش کود NPK در رشد گیاهان مختلف زراعی و باغی […]
24 اسفند 1398

کود NPK و زمان و نحوه مصرف آن

کود NPK گیاهان مانند سایر موجودات زنده برای رشد نیاز […]